pic01

Vatra Neamului, idee națională a Republicii Moldova

Iun 4 • Alte • 3554 Просмотров • Niciun comentariu despre Vatra Neamului, idee națională a Republicii Moldova


Articolul a fost scris după materialele lucrării de magistru
Doțenko Denis Alexandrovici.
Catedra Direcției Municipal de Stat,
Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova.

pic01

Raportul Programului de Dezvoltare a Națiunilor Unite prevede obligația statelor de a oferi cetățenilor săi libertatea de alegere prin adoptarea de măsuri pentru a spori securitatea lor personală , socială , politică , economică , de mediu și de sănătate . Este subliniat faptul că conceptul de securitate trebuie să se schimbe: de la securitatea statului spre  securitatea persoanei.

Planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a conceptului de politică națională ar trebui să pornească de la scopul fundamental ce reiese din Constituția Republicii Moldova și anume, din crearea unor condiții adecvate pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Concomitent, acest Plan de acțiuni trebuie să corespundă conceptului de dezvoltare durabilă, definit în Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite, precum și în Conceptul politicii naționale. Astfel , scopul Proiectului Național al Republicii Moldova poate fi formulat ca fiind crearea condițiilor pentru dezvoltarea deplină a individului , în limitele orientării de mediu a statului .

La nivel personal, aceasta înseamnă  prezența unui individ sănătos, educat, capabil să realizeze drepturile și libertățile sale fundamentale, sigur de o bătrânețe decentă;  o persoana care vrea ca el și copiii lui să trăiască în Republica Moldova. La nivel național, acest lucru înseamnă o profundă transformare și modernizare a statului. Ideea națională trebuie să fie sprijinită din punct de vedere legislativ de mecanisme de interes financiar real al statului care presupun independența economică a pieței interne de volatilitatea structurilor economice externe .

În calitate de bază  pentru Proiectul național poate fi acceptată ideea comunităților ecologice sau ale Vetrelor Neamului, pe larg discutate în presă, cât și la nivelul structurilor puterii. Dragostea conștientă față de patrie, manifestată în forma instituirii Vetrei Neamului și formării noii imagini a statului, ca uniune a pământurilor ancestrale, va opri jafurile, distrugerea jefuirea și directă a resurselor naturale ale țării; va opri otrăvirea terenurilor cu pesticide, va crea condiții pentru recuperarea potențialului natural pierdut, va face din acesta bază  pentru îmbunătățirea națiunii, obiect de protecție și fundament al unei economii noi, ecologice, al securității alimentare a statului.

Stilul de viață în Mosia Neamului îndeplinește cele mai moderne concepte de sănătatea umană, de formare și consolidare a familiei, de educație a generațiilor viitoare, de  atitudine responsabilă față de pământ, resurselor ei naturale, dragoste față de floră si faună, păstrarea tradițiilor culturale naționale ale popoarelor din Republica Moldova, renașterea țării.

În aceste condiții, interesul deosebit față de Moșiile Neamului are destinația să aducă practicile existente la standardele stabilite prin lege, precum și să modifice legislația actuală în vederea creării condițiilor pentru punerea în aplicare a manifestărilor noi, progresive ale vieții, având ca scop revitalizarea țării și realizarea deplină a dreptului constitutional al cetățenilor – dreptul la Patrie, la spațiu firesc de existență.

Starea actuală a Republicii Moldova dictează necesitatea unor  schimbări majore într-un domeniu-cheie al politicii statale – atitudinea față de pământ, ca bază a vieții și activității popoarelor din Republicii Moldova. Subestimarea importanței și complexității în rezolvarea acestei probleme în momentul de față se poate solda cu reducerea directă și pierderea potențialului vital al țării. Din păcate, actele normative, adoptate anterior cu privire la funcționarea gospodăriilor auxiliare private, gospodăriilor țărănești și de fermieri, asociațiilor non-profit pomicole și legumicole ale cetățenilor, la restructurarea sovhozurilor și colhozurilor, la oganizarea ativității de antreprenoriat î ndomeniul producției agroicole, la organizarea autoadministrării locale  etc. Nu țin cont în deplină măsură de necesitatea obiectivă a acestor oameni în legătura nemijlocită, nobilă cu pământul. Pe acest motiv, chiar fiind luate toate împreună, ele nu se soldează realmente cu rezultate cardinale în vederea transformării progresive a țării și relansării ei pe această bază.

Consecință a subestimării acestei probleme este abaterea de la un concept clar și bine definit asupra noțiunii de Patrie, pământ natal și, prin urmare, de dragoste și atitudine responsabilă față de aceasta. Proiectul Vetrelor Neamului promite soluționarea probelemelor locative și alimentare, a genofondului și demografiei, a educației copiilor în familie,  a ecologiei, precum și o serie de alte probleme urgente cu care se confruntă societatea modernă. Proiectul, la fel,  este menit să rezolve problema patriotismului, deoarece fiecare cetatean va avea propria lui patrie mică. Reieșind din cele expuse, putem spune că rolul administrării de stat  în formarea și implementarea politicii naționale este unul primordial și decisiv. Realizând proiectul Vetrelor Neamului, puterea va acorda cetățenilor șansa de a obține o bunăstare, va obține încrederea poporului în obiectivul edificării unui nou stat.

Prin urmare, dacă suntem oameni liberi și ne respectăm pe noi înșine, dacă nu suntem marionete, cetățeni și nu vasali, dacă ne iubim Patria, și nu suntem niște filistini impasibili vizavi de soarta țării, apoi trebuie să atragem atenție la cei care tind spe putere, să analizăm și să evaluăm în permanență faptelor celora aflați la cârma țării, și neapărat să apreciem după merit faptele actualilor guvernanți. Este timpul să înțelegem că puterea este produsul asocierii noastre a tuturora într-un stat, care tot nouă ne aparține și acționează în interesul nostru comun. Atunci și guvernarea va fi funcțională și eficace, democratică și orientată spre dezvoltare.

Denis DOȚENKO *
*dotsencodenis@yahoo.com

 

Tot articolul îl puteți citi aici:
http://www.ecology.md/library/ecoposelenie_idea.doc

 

Похожие Записи

Lasă un răspuns

« »